Ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση, έλεγχος φθοράς ελαστικών για ασθ/ρο ΕΚΑΒ τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση, έλεγχος φθοράς ελαστικών για ασθ/ρο ΕΚΑΒ τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - 30,00 €
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - 30,00 €
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 4 ΤΡΟΧΩΝ - 30,00 €
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΘΟΡΩΝ – ΤΖΟΓΟΜΕΤΡΟ - 15,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 105,00 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5572/2017
ΑΔΑ ΩΣΥ9ΟΡ1Π-ΝΙΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear