Ευθυγράμμιση και Ζυγοστάθμιση Ασθ/ρων ΕΚΑΒ τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ευθυγράμμιση και Ζυγοστάθμιση Ασθ/ρων ΕΚΑΒ τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΚΗΙ 6284
ΚΗΙ 3352 74,40 €
2 ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 4 ΤΡΟΧΩΝ ΚΗΙ 3352 37,20 €


ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 111,60 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1993/2018
ΑΔΑ ΩΞΜΔΟΡ1Π-6Κ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear