ΕΕΕΣ για τα ειδικά εργαλεία – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΕΕΣ για τα ειδικά εργαλεία

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης - ΕΕΕΣ
Υποβάλλεται υπογεγραμμένο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό προμήθειας ειδικών εργαλείων
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης 1/2022
ΑΔΑ 6ΜΠΑΟΡ1Π-Ξ4Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2022 - Ωρα 11
Αρχείο PDF pdf
Bear