Διόρθωση περιγραφή αιτήματος (Προμήθεια Adblue) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Διόρθωση περιγραφή αιτήματος (Προμήθεια Adblue)

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΘΕΜΑ: «Διόρθωση περιγραφής αιτήματος»
Σχετ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ.πρωτ:6393/19-10-2021
(ΑΔΑ:ΩΗΡ1ΟΡ1Π-ΣΚΠ)»

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω λάθους εκ παραδρομής, στο Είδος-Περιγραφή αναφέρεται
ADBLUE (Μη τοξικό διάλυμα ουρίας πλήρως συμβατό με την προδιαγραφή ISO 22231).

Το ISO 22231 αντικαθίσταται ως ISO 22241.
Αριθμός Εντολής 109/11-10-2021
ΑΔΑ ΩΔ86ΟΡ1Π-ΗΧΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear