Διόρθωση απαιτούμενων τεμαχίων προστατευτικής φόρμας τύπου TYVEK ολόσωμη – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Διόρθωση απαιτούμενων τεμαχίων προστατευτικής φόρμας τύπου TYVEK ολόσωμη

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Σας ενημερώνουμε ότι, εκ παραδρομής έγινε λάθος στις αιτούμενες ποσότητες για την προμήθεια προστατευτικών ολόσωμων φορμών τύπου TYVEK για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας και των τομέων του, ήτοι 5.000 τεμάχια μεγέθους 3XL.
Ο αριθμός των τεμαχίων που απαιτούνται είναι Χίλια Πεντακόσια (1500) Τεμάχια μεγέθους 3XL.
Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν οικονομική προσφορά για 1.500 τεμάχια αντί για 5.000 τεμάχια που αρχικά ζητούνταν.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ:2099/8-4-2022)
Αριθμός Εντολής 21/29-04-2022
ΑΔΑ 6ΓΜΝΟΡ1Π-Χ1Θ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear