ΔΙΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Κ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 117/19-07-2017
ΑΔΑ Ψ48ΒΟΡ1Π-708
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear