ΔΙΕΤΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ UPS ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΕΤΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ UPS ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΙΕΤΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ UPS ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης 40/21/2021
ΑΔΑ ΨΚΒ5ΟΡ1Π-Η22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear