Διευκρινιστική για την προμήθεια Λαρυγγικών Μασκών και Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγούς» Σχετ: Διακήρυξη 6/2021 με ημερομηνία 02-08-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009026613 2021-08-04) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Διευκρινιστική για την προμήθεια Λαρυγγικών Μασκών και Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγούς» Σχετ: Διακήρυξη 6/2021 με ημερομηνία 02-08-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009026613 2021-08-04)

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Κατόπιν διευκρινιστικών ερωτήσεων των οικονομικών φορέων σας ενημερώνουμε ότι:

Α. Για το τμήμα 8 που αφορά την προμήθεια «Λαρυγγικές Μάσκες» 120 τεμαχίων τα μεγέθη που αιτείται το Παράρτημα είναι:

Ποσότητα: 120,00 Μονάδες Μέτρησης Τεμάχιο
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 2.400,00 € ΦΠΑ 24
Περιληπτική περιγραφή: Λαρυγγικές Μάσκες Νο1 - 20 τεμάχια Νο2 - 20 τεμάχια Νο3 - 20 τεμάχια Νο4 - 30 τεμάχια Νο5 - 30 τεμάχια.

Β. Για το τμήμα 9 που αφορά την προμήθεια «Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί» 3.000 τεμαχίων τα μεγέθη που αιτείται το Παράρτημα είναι:

Ποσότητα: 3.000,00 Μονάδες Μέτρησης Τεμάχιο
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 480,00 € ΦΠΑ 24
Περιληπτική περιγραφή: Στοματοφαρυγγικοί Αεραγωγοί Νο 4 - 1.000 τεμάχια Νο 3 - 900 τεμάχια Νο 2 - 500 τεμάχια Νο 1 - 500 τεμάχια Νο 0 - 100 τεμάχια
Αριθμός Εντολής 67/14-06-2021
ΑΔΑ ΩΔΩΜΟΡ1Π-ΔΜ9
ΑΔΑΜ 21PROC009026613
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear