ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2566/18-05-21 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2566/18-05-21 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ»

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Σας ενημερώνουμε ότι, εκ παραδρομής, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια «ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ», στο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς αναγράφθηκαν λάθος οι ποσότητες. Οι σωστές ποσότητες είναι 600 τεμάχια.
Αριθμός Εντολής 86/28-04-2021
ΑΔΑ 6ΖΙΚΟΡ1Π-Π9Ι
ΑΔΑΜ 21PROC008622385
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear