ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/20 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/20 <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ>>

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/20 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΤΗΣ Κ.Υ.ΤΟΥ ΕΚΑΒ.
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-02-2020
Αριθμός Διακήρυξης 6/20/2020
ΑΔΑ 6ΘΟΕΟΡ1Π-ΨΡΞ
ΑΔΑΜ 20PROC006268948
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-02-2020 - Ωρα 12.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear