ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ <<ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ >>
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-12-2020
Αριθμός Διακήρυξης 144/2020
ΑΔΑ ΨΚ2ΤΟΡ1Π-2ΔΣ
ΑΔΑΜ 20PROC007865113
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-12-2020 - Ωρα 11.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear