Διευκρινίσεις της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας με αρ. πρωτ: 2582/27-4-2020 και ΑΔΑΜ:20PROC006618618 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Διευκρινίσεις της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας με αρ. πρωτ: 2582/27-4-2020 και ΑΔΑΜ:20PROC006618618

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Σε απάντηση ερωτήματος οικονομικού φορέα, σας παρέχουμε διευκρινήσεις αναφορικά με τον υπ’αριθμ 2582/27-4-202 πρόσκληση ενδιαφέροντος του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας για την προμήθεια αυθεντικών (γνήσια) Toner/μελάνια/ταινίες.

Στον Α/Α 9 που αφορά την προμήθεια μελάνι για τον CANON PIXMA NX495, λόγω τυπογραφικού λάθους το ΝΧ, γίνετε ΜΧ495.

Στον Α/Α 10 LEXMARK 502 50F 2000 DRUM, αναφέρει κωδικό για Toner. Για το συγκεκριμένο κωδικό θέλουμε το τύμπανο. Η Lexmark το αναφέρει σαν One Return Imaging Unit 50F0Z00 (MS/MS 310,410,510,610 series) στο κουτί συσκευασίας
Αριθμός Εντολής 17/09-05-2020
ΑΔΑ 6ΕΘΝΟΡ1Π-Η40
ΑΔΑΜ 20PROC006618618
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear