ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ
Αριθμός Εντολής 30/15-03-2019
ΑΔΑ ΨΩΥ8ΟΡ1Π-ΒΞΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear