ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ ADBLUE ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ PEUGEOT ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ ADBLUE ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ PEUGEOT ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΓΙΝΕΙ ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ PEUGEOT
Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ ADBLUE ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ PEUGEOT ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 14/29-01-2018
ΑΔΑ 7Σ67ΟΡ1Π-3Ι6
ΑΔΑΜ 18PROCOC002617996
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-02-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear