Διακήρυξης 47/2017 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Διακήρυξης 47/2017 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 47/2017
ΑΔΑ Ω3Κ3ΟΡ1Π-5ΙΩ
ΑΔΑΜ 17PROC002369169 2017-12-07
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-12-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear