ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 51/2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 51/2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ Μ.Χ Ο2-ΜΑΣΚΑ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ (100% ΟΞΥΓΟΝΟΥ) Μ.Χ-ΓΥΑΛΑΚΙΑ(ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 51/2017
ΑΔΑ 7Ι1ΕΟΡ1Π-ΣΝΒ
ΑΔΑΜ 17PROC002451154
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-01-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear