ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 49/2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 49/2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 49/2017
ΑΔΑ 7ΜΓΜΟΡ1Π-6ΜΚ
ΑΔΑΜ 17PROC002451874
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-01-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear