ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ TOY ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Αριθμός 3/2020) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ CITROEN FIAT ΚΑΙ SUBARU – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ TOY ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Αριθμός 3/2020) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ CITROEN FIAT ΚΑΙ SUBARU

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ TOY ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Αριθμός 3/2020) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ CITROEN FIAT ΚΑΙ SUBARU
Αριθμός Εντολής 30/11-03-2020
ΑΔΑ 6ΥΧΦΟΡ1Π-4Φ4
ΑΔΑΜ 20REQ006723144
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear