ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 150 τ.μ.
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4/2018
ΑΔΑ 6ΡΥΞΟΡ1Π-ΒΤΖ
ΑΔΑΜ 18PROC003874599
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-11-2018 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear