ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΤΥΠΟΥ MERCEDES (ΔΙΑΚ. 7/2018) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΤΥΠΟΥ MERCEDES (ΔΙΑΚ. 7/2018)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΤΥΠΟΥ MERCEDES
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 7/2018
ΑΔΑ Ω6ΞΠΟΡ1Π-ΩΞ1
ΑΔΑΜ 18PROC004029877
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-12-2018 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear