ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/70/15C, 104R,ΟΚΤΑΛΙΝΑ,(Μ+S) 30τεμ.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/65/16C, 107R,ΟΚΤΑΛΙΝΑ,(Μ+S) 50τεμ.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/70/15C, 106S,ΟΚΤΑΛΙΝΑ,(Μ+S) 27τεμ.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 215/65/16C, 109R,ΟΚΤΑΛΙΝΑ,(Μ+S) 58τεμ.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/70/15C, 112R,ΟΚΤΑΛΙΝΑ,(Μ+S) 15τεμ.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/75/16C, 118R,ΟΚΤΑΛΙΝΑ,(Μ+S) 60τεμ.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/55/17C, 103V XL,(Μ+S) 18τεμ.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/65/16C, 115/113R, ΟΚΤΑΛΙΝΑ, (Μ+S) 88τεμ.
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1/2017
ΑΔΑ Ω2ΜΙΟΡ1Π-5ΓΘ
ΑΔΑΜ 17PROC001683246
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-07-2017 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear