ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KTEO ME AE 512/17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KTEO ME AE 512/17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 44/2017
ΑΔΑ ΩΚΧΧΟΡ1Π-ΙΦΡ
ΑΔΑΜ 17PROC002294139 2017-11-23
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-12-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear