ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ MERCEDES (ΔΙΑΚ. 8/2018) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ MERCEDES (ΔΙΑΚ. 8/2018)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ MERCEDES
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 8/2018
ΑΔΑ ΩΖ99ΟΡ1Π-5Γ1
ΑΔΑΜ 18PROC004029895
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-12-2018 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear