ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ TOY TOMEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.(Αριθμός 7/2020)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MERCEDES ΚΑΙ VOLKSWAGEN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ TOY TOMEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.(Αριθμός 7/2020)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MERCEDES ΚΑΙ VOLKSWAGEN

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ TOY TOMEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.(Αριθμός 7/2020)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MERCEDES ΚΑΙ VOLKSWAGEN
Αριθμός Εντολής 9/24-03-2020
ΑΔΑ 6ΚΩΟΟΡ1Π-ΑΗΙ
ΑΔΑΜ 20REQ006734777
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear