ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Αριθμός 6/2020) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MERCEDES, VOLKWAGEN ,CITROEN, FIAT ΚΑΙ SUBARU – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Αριθμός 6/2020) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MERCEDES, VOLKWAGEN ,CITROEN, FIAT ΚΑΙ SUBARU

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Αριθμός 6/2020) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MERCEDES, VOLKWAGEN ,CITROEN, FIAT ΚΑΙ SUBARU
Αριθμός Εντολής 29/11-03-2020
ΑΔΑ ΨΧΩΔΟΡ1Π-Τ3Ζ
ΑΔΑΜ 20REQ006723123
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear