ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Αριθμός 2/2020) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MERCEDES ΚΑΙ VOLKSWAGEN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Αριθμός 2/2020) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MERCEDES ΚΑΙ VOLKSWAGEN

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Αριθμός 2/2020) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MERCEDES ΚΑΙ VOLKSWAGEN
Αριθμός Εντολής 28/11-03-2020
ΑΔΑ 6ΥΗΟΡ1Π-ΦΑΗ
ΑΔΑΜ 20REQ006723079
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear