ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 27/2018
ΑΔΑ 60ΜΥΟΡ1Π-ΙΡ3
ΑΔΑΜ 18PROC003868360
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-11-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear