ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-02-2024
Αριθμός Διακήρυξης 17/2023
ΑΔΑ 6ΚΡΨΟΡ1Π-Ω4Τ
ΑΔΑΜ 24PROC014215119
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-02-2024 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear