ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 5/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 5/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 5/2018
ΑΔΑ 6ΙΔ6ΟΡ1Π-ΜΘΟ
ΑΔΑΜ 18PROC002693036 2018-02-21
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-03-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear