ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,ΞΑΝΘΗΣ,ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Αριθμός Εντολής 2 / 2018/09-07-2018
ΑΔΑ ΩΕΒ2ΟΡ1Π-ΗΥΠ
ΑΔΑΜ 18PROC003388831
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear