ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ LIFE PAK – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ LIFE PAK

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ LIFE PAK
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 50/2017
ΑΔΑ 6ΧΒΤΟΡ1Π-6ΡΘ
ΑΔΑΜ 17PROC002449116
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-01-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear