ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-02-2019
Αριθμός Διακήρυξης 2/2018
ΑΔΑ 64ΔΩΟΡ1Π-4ΔΒ
ΑΔΑΜ 19PROC004441884
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-02-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear