ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-02-2019
Αριθμός Διακήρυξης 1/2018
ΑΔΑ ΩΣ60ΟΡ1Π-ΥΚΟ
ΑΔΑΜ 19PROC004441224
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-02-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear