ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ RENAULT (A.Δ. 8/17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ RENAULT (A.Δ. 8/17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ RENAULT
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης Α.Δ. 8/2017
ΑΔΑ 7ΖΛΝΟΡ1Π-Τ2Τ
ΑΔΑΜ 17PROC006257619
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-06-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear