ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 29/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 29/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ακουστικών κεφαλής για το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ (AE 437/2018)
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 29/2018
ΑΔΑ 6ΗΝΝΟΡ1Π-ΖΔ3
ΑΔΑΜ 18PROC004021534 2018-11-16
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-11-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear