ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1Α/2019 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1Α/2019 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή "Προμήθεια 7 ασθενοφόρων 4Χ2, 7 ασθενοφόρου 4Χ4 και 3 κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεάς Ελλάδας 2014 - 2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2201/24-7-2018 και έχει λάβει κωδικό MIS 5030399.
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-02-2019
Αριθμός Διακήρυξης 1/2019
ΑΔΑ Ω4ΡΑΟΡ1Π-1Κ0
ΑΔΑΜ 19PROC004509666
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-04-2019 - Ωρα 09:00
Αρχείο PDF pdf
Bear