ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανάδειξη αναδόχου για τη διοικητική υποστήριξη του έργου “SmileΔιοικητική Υποστήριξη του έργου του ΕΚΑΒ «Ενισχύοντας την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες διασυνοριακές περιοχές» («Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» - SMiLe), στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 10/2018
ΑΔΑ 6ΡΗΨΟΡ1Π-922
ΑΔΑΜ 18PROC002851485
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear