ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-02-2023
Αριθμός Διακήρυξης 9/2023
ΑΔΑ ΨΘΑ2ΟΡ1Π-Ω7Σ
ΑΔΑΜ 23PROC012062499 2023-02-01
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-02-2023 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear