ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 8/2018
ΑΔΑ 699ΕΟΡ1Π-ΑΩ4
ΑΔΑΜ 18PROC002755454
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-03-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear