ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 7/2018
ΑΔΑ ΩΛΛΟΟΡ1Π-1Κ3
ΑΔΑΜ 18PROC002726856 2018-02-28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear