ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2018 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2018 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 6/2018
ΑΔΑ 78Χ3ΟΡ1Π-ΟΤΡ
ΑΔΑΜ 18PROC002704714 2018-02-22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-03-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear