ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2019 ΡΕΚΤΙΦΙΕ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2019 ΡΕΚΤΙΦΙΕ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εργασίες ανακατασκευής (ρεκτιφιέ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 5/2019
ΑΔΑ ΨΨΩ3ΟΡ1Π-7ΗΔ
ΑΔΑΜ 19PROC004638212 2019-03-19
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-04-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear