ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4Α/ 2018 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4Α/ 2018 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4Α/2018 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4Α/2018/2018
ΑΔΑ 6ΠΘΧΟΡ1Π-ΠΜ2
ΑΔΑΜ 18PROC003343252
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-07-2018 - Ωρα 08.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear