ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 48/2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 48/2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 48/2017
ΑΔΑ 6ΞΒ5ΟΡ1Π-ΣΞΙ
ΑΔΑΜ 17PROC002417208 2017-12-14
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-12-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear