ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια μπαταριών για ασθενοφόρα
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 41/2022
ΑΔΑ 9ΚΨΗΟΡ1Π-ΔΦΗ
ΑΔΑΜ 21PROC010725965 2022-06-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-06-2022 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear