ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4/2018
ΑΔΑ ΩΒΧΞΟΡ1Π-ΕΝΓ
ΑΔΑΜ 18PROC002687082 2018-02-20
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-03-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear