ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3Α/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3Α/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Β΄ 4Χ2 DIESEL
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 3Α/2018
ΑΔΑ 698ΒΟΡ1Π-5Μ1
ΑΔΑΜ 18PROC003429552
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-08-2018 - Ωρα 09.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear