ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΜΕ ΑΕ 29 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΜΕ ΑΕ 29

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ZOLL AED PLUS
(ΑΕ: 29/17-01-2020)
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης 30/2020
ΑΔΑ 6ΠΠΜΟΡ1Π-ΣΨΚ
ΑΔΑΜ 20PROC006577467 2020-04-15
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-04-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear