ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/23 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ PEUGEOT ΛΑΜΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/23 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ PEUGEOT ΛΑΜΙΑΣ

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Ανάδειξη αναδόχου εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του οίκου κατασκευής PEUGEOT του ΕΚΑΒ Λαμίας
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-05-2023
Αριθμός Διακήρυξης 3/23/2023
ΑΔΑ ΨΘΡΩΟΡ1Π-ΖΦΟ
ΑΔΑΜ 23PROC012628291
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-06-2023 - Ωρα 23:58
Αρχείο PDF pdf
Bear