ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Αποστειρωμένες γάζες 10Χ10 με δώδεκα αναδιπλώσεις (AE 8/10-01-2019)
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 3/2019
ΑΔΑ Ψ7ΝΝΟΡ1Π-776
ΑΔΑΜ 19PROC004623132 2019-03-15
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear